Promienniki gazowe - zasady bezpiecznej eksploatacji

Kupując nowe urządzenia, rzadko kto wnikliwie czyta instrukcję obsługi, aby dowiedzieć się, jak fachowo należy obsługiwać dany sprzęt. Najczęściej przy obsłudze kierujemy się intuicją, a po instrukcję sięgamy dopiero wtedy, gdy coś się zepsuje.

Tymczasem w wielu przypadkach bezpieczna eksploatacja sprzętów wymaga dokładnego zapoznania się ze sposobami korzystania z urządzeń. Dotyczy to zarówno tych nieskomplikowanych urządzeń domowych, z których korzystanie jest względnie proste (na przykład sprzęt AGD i RTV), jak i wyspecjalizowanych urządzeń przemysłowych.

Bezpieczna eksploatacja jest szczególnie ważna w przypadku tych urządzeń, które są podłączone do źródeł energii. Tu niewłaściwe użytkowanie może stanowić nie lada zagrożenie. Stąd też pojawia się konieczność wcześniejszego przeszkolenia pracowników, także w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zarówno na halach przemysłowych, jak i w wielu innych dużych obiektach (w centrach handlowych, biurach, obiektach sportowych) możemy się spotkać z wieloma urządzeniami, które zasilane są energią. Najczęściej takie urządzenia są wykorzystywane do generowania ciepła czy też - przeciwnie - do ochładzania powietrza.

Nie zawsze możliwe jest zainstalowanie centralnego ogrzewania, które, systemem rur, będzie doprowadzało ciepło grzejnikami. Taki system grzewczy w wielu przypadkach jest nie tylko mało efektywny, lecz także nieopłacalny. Dlatego też pojawienie się na rynku urządzeń, które w łatwy i tańszy sposób pozwalają na wytwarzanie potrzebnych ilości ciepła, większość przedsiębiorców powitała z dużą ulgą. Wśród takich urządzeń generujących ciepło, na szczególną uwagę zasługują promienniki podczerwieni.

Są to urządzenia, które występują w kilku odmianach. Najpopularniejsze są promienniki gazowe, niemniej jednak często można spotkać także promienniki elektryczne czy olejowe. Jak sama nazwa wskazuje, źródłem energii cieplnej w tych urządzeniach jest odpowiednio - gaz, energia elektryczna, olej opałowy.

Przy korzystaniu z każdego z tych urządzeń bardzo istotne jest zachowanie wszelkich zasad bezpiecznej eksploatacji. Kluczowe staje się to zwłaszcza w przypadku promienników gazowych, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników.

Ciepło w promienniku gazowym powstaje na skutek spalania gazu, który pobierany jest z podłączonej do promiennika butli. Każdy, kto posiada w domu kuchenkę gazową wie, jak ważne jest odpowiednie obchodzenie się z gazem. Wystarczy małe rozszczelnienie instalacji, aby doprowadzić do wybuchu butli. W przypadku promienników gazowych, do zasilania których często stosuje się cały system połączonych ze sobą butli gazowych, ryzyko wybuchu jest dużo większe, a możliwe skutki dają zniszczenia na niewyobrażalną skalę.

Oczywiście, producenci zabezpieczają urządzenia przed uszkodzeniem, montując na promiennikach gazowych czujniki, które kontrolują prawidłową pracę urządzenia. Niemniej jednak, system kontroli w każdej chwili może zawieźć, dlatego ważniejsze niż czujniki jest odpowiednie podejście człowieka. Zagrożenie wybuchem będzie dużo mniejsze, jeśli urządzenia będą eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem.

Producenci promienników podczerwieni starają się stale udoskonalać działanie urządzeń. Powstają coraz bardziej zaawansowane systemy, które zapewniają większe bezpieczeństwo, jednocześnie ograniczając ingerencję człowieka przy obsługiwaniu urządzeń do minimum. W ten sposób promienniki są niemal całkowicie zautomatyzowane.